Dvacátá první neděle po svatém Duchu  21.října 2012.

"Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody."
Ž 92,14-15
Bohoslužba v 9. 00 se svátostí křtu