Dvacátá  čtvrtá neděle po sv. Duchu  11.listopadu 2012

"Hospodine, Bože, spáso má,ve dne i v noci před tebou úpím, kéž vstoupí moje modlitba k tobě."   Ž 88.2-3

Evangelum Marek 12, 38-44 

Nestaví -li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.