25.11.2012
Poslední neděle církevního roku
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.                                             
                   Žalm 72,1–2
Evangelium: Jan 18,33–37
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa.