Bohoslužba 2.12.2012 v 9.00 h
1. neděle adventní

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův,kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek sparvedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.  Jeremijáš 33,14-15