Zveme Vás do našeho sboru k adventním a vánočním bohoslužbám.

 

2.12.   1. adventní neděle v 9.00 h
4.12.   1.adventní pobožnost v 17.00 h
9.12.   2. adventní neděle v 9.00 h
11.12. přednáška ing. Antese „Historie vánočnícch setkání v Horních Počernicích“ v 17.00 h
16.12. 3. adventní neděle v 9.00 h
18.12. 3. adventní pobožnost v 17.00 h
23.12. 3. adventní neděle v 9.00 h
25.12. Hod Boží vánoční v 9.00 h
30.12. poslední bohoslužba roku 2012, 9.00 h