Ekumenický modlitební   týden v Horních Počernicích
8.1 -12.1.2013

TÉMA:       NEBOŤ BŮH DAL…..

Úterý 8.1.: Církev čs. husitská, Náchodská ul. v 18h
RADOST DÁVÁNÍ
„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh´."
Středa 9.1.: Církev českobratrská evangelická Dobšická ul. v 18h
MÍRA DÁVÁNÍ
"Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice.uviděl I jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince a řekl: Vpravdě vám pravím ,že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku."
Čtvrtek 10.1.: Církev metodistická, Křovinovo náměstí v 18.00
ZPŮSOB DÁVÁNÍ
„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!"
Pátek 11.1.: Církev bratrská, Ve žlíbku v 18.00h
POŽEHNÁNÍ Z DÁVÁNÍ
"Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven"
Sobota 12.1.: Církev katolická, kostel sv. Ludmily v 18h
DÁT SEBE
„Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: 'Postarej se o něj, a bude‐li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet."