Bohoslužba 20.1.2013

"Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno,uvádějte ve známost jeho skutky,zpívejte mu,pějte žalmy,přemýšlejte o všech jeho divech". Žalm 105,1-2