Velikonoce v našem sboru

Láska je silnější
ne
ž
nenávist, zvítězila!
A k tomuto v
ítězství                                
l
ásky se můžeme přidat
28.března 2013 od 17.00       Zelený čtvrtek – bohoslužba s Večeří Páně
29.března 2013 od 17.00       Velký pátek     - pašijové čtení
31.března 2013 od 9.00         Hod Boží velikonoční – bohoslužba