Zveme Vás na blblickou hodinu v úterý 16.4. v 17.30 k nám na faru. Budeme se scházet nad biblickými příběhy. Tato hodina bude věnována příběhům z Nového zákona.

Srdečně zveme