Zveme všechny zájemce na další přednášku z cyklu
Historické procházky Počernicemi s ing. Hubertem Antesem
Tentokrát se sejdeme 21.května v 16 hodin u kapličky ve Svépravicícch a budeme procházet historií této zajímavé části naší obce.
Všichni jste srdečně zváni.