Po prázdninách

Zdravíme Vás po prázdninách a věříme, že jste si všichni odpočali.
V září se budeme opět setkávat na pravidelných bohoslužbách v neděle v 9 hodin ráno. Také Vás zveme na biblické hodiny, jejich čas upřesníme.
Od  října  se můžete těšit na přednášky, čas a témata budete nalézat zde i v místním tisku.
Přejeme a vyprošujeme  Boží  požehnání a těšíme se na Vás.