Zveme srdečně na bohoslužby dne 8.září 2013 v 9.00 hodin.

Žalm k bohoslužbám: Ty jsi Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Nalož se svým služebnictvem podle svého milosrdenství.
Čtení Písma : Deuteronomium 30,15-20 , Filemonovi 1,,1-21  , Evangelium: Lukáš 14,25-33
TÉMA: Tak ani žádný z vás,kdo se nerozloučí se vším co má, nemůže být mým služebníkem.