V pátek 1.11.  v podvečerní 17 hodině proběhne v našem sboru další z našich Ekumenických setkávání v Počernicích. Duchovní a kazatelé působící v Horních Počernicích se takto scházejí a diskutují  již skoro pátým rokem.
Všechna naše setkání jsou vždy velmi obohacující.
Těšíme se na všechny nové i staronové bratry a sestry, kteří k nám zavítají.