Návštěvní   hodiny   na faře:
Úterý          17 -19       
Neděle       10- 11

Návštěvy a individuální setkání :
kontaktujete nás na telefonních číslech

Farářka:   Mgr. Eva Cudlínová    702 039 910
Jáhenka:  Mgr. Zdeňka Švarcová  774 118 547

Bohoslužba:  neděle v 9 h, biblická hodina  :  úterý 17.30