Dne 2.března  2014 proběhne v naší modlitebně jako každým rokem Výroční shromáždění Náboženské obce. Na programu je zhodnocení činnosti za uplynulý rok a výhled naší NO do roku 2014. Začínáme v 9.00 bohoslužbou.