Husův rok

Slavnosti Mistra Jana Husa v Horních Počernicích

14.5.2015 v 16 hodin

PROGRAM:
• P utovní výstava plastik soch „Jan Hus – cesta ke smíření“
studentů Střední průmyslové školy sochařské v Hořicích
• V ýstava fotografií dětí z DM Divizna a ZŠ praktickéa speciální
• S ympatické setkání všech církví
• Z apálení hranice Pravdy

V programu promluví kazatelé církvé v Horních Počernicích o životě Mistra Jana, vyslechneme zamyšlení o pravdě v dnešní době i některé z Husových citátů.
Nabízíme občerstvení
Těšíme se na Vás!
Církev Československá husitská a středisko Divizna