17. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

23.9.2012 v 9.00 bohoslužba

"Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť."  Žalm 141,2

Evangelium Marek 9.30-37   zamyšlení nad slovy : "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebníkem všech."