Svět který se dá sdílet

Jsou to různé světy. Svět zdravých lidí, stejně jako těch, kterým osud do života nadělil zdravotní nebo jiné postižení. Naším cílem je vzájemně tyto světy propojit.

I. Kdo jsme

Jsme skupina lidí, která se už několik let na dobrovolné bázi věnuje zapojení dětí a dospělých s nejtěžším mentálním a fyzickým postižením do běžného života. V Divizně působí jako dobrovolníci dospělí, ale i děti. Některé z nich s námi chodí od základní školy a letos už maturují.

II. Co chceme

Naším hlavním cílem je podpora rodin, které pečují o dítě s těžkým zdravotním postižením a odstranění bariér, které před nimi zbytečně stojí. Jde nám i o propojení komunit.

III. Jak jsme začínali

V roce  2011 jsme zahájili experimentální projekt v ZŠ Stoliňská v Horních Počernicích. Zdravé teenagery z osmých a devátých tříd jsme odvezli do DC Paprsek. Do centra, které je určeno dětem s nejtěžším mentálním a fyzickým postižením. Zdraví puberťáci byli v šoku. Viděli své těžce postižené vrstevníky. Nevidomé a ochrnuté děti nebo ty s Downovým syndromem. Zpočátku zavírali oči. Couvali, až se rukama dotýkali zdi. Po chvíli se ale bariéry prolomily. Někdo popadl bubínek a začal dítěti s postižením jemně bubnovat u ucha. Odvážnější vyjeli s vozíčkářem na zahradu, další s autistickým dítětem složili jeho oblíbenou stavebnici. Vše bylo přirozené.

Se souhlasem rodičů jsme pokračovali v dalších „Setkáváních“. Po půl roce jely děti poprvé společně na výlet na Vánoční trhy v Lysé nad Labem. V momentě, kdy ředitelka školy vyhlásila rozchod a domnívala se, že žáčky z Paprsku si převezmou asistenti, se to stalo. Zdravé děti popadly své kamarády se zdravotním postižením, i ty na vozíčku, a všichni byli pryč. Pochopili jsme, že „Setkávání“ funguje.

IV. Dobrovolníci

Děti, které prošly tímto projektem se začaly vracet i v době studia na střední škole. Kontakt s člověkem se zdravotním postižením vnímaly jako běžnou součást svých životů. Vznikla síť dobrovolníků.

V. Dětští dobrovolníci

Jsou v Divizně s námi. Děti, které při setkání s člověkem se zdravotním postižením neuhýbají pohledem. Nejsou nejisté, zaskočené. Naopak, vnímají ho jako kamaráda a přirozenou součást svého světa. Dovedou se s ním pobavit, zasmát, ale i vyslechnout a podat pomocnou ruku.

V Divizně působí dětští dobrovolníci už od základní školy. Ti „služebně nejstarší“ s námi prošli základku, střední a připravují se na maturitu. Říkají, že chvíle v Divizně jsou super. Dost prý jim změnily žebříček hodnot. Hlavně je ale nasměrovaly do života, který je pro ně díky prožité zkušenosti jiný. Je maximálně otevřený. Je vstřícný. Je bez předsudků a bariér.

VI. Sejdeme se v Divizně

Pozitivní je, že přicházejí nejen další lidé s mentálním postižením, žáci a studenti, ale třeba i děti z pěstounských rodin, sociálně znevýhodněných rodin, pro které jsou finančně nedostupné některé kroužky. Díky farářce Evě Cudlínové jsme začali spolupracovat i s klienty Chráněného bydlení na Xaverově.

VII. Reakce komunity

Nejsilněji vnímáme reakce pečujících rodin, především matek. Jsou vyčerpané, unavené a strhané. Nemají pro sebe minutu volného času. Péče o těžce postižené dítě je náročná.  Okamžik, kdy jim dáte najevo, že je někde parta lidí, která jejich náročný životní stereotyp naruší, uspořádá pro děti program, nebo zorganizuje sobotní akci pro celou rodinu, má to pro ně nesmírný význam. Získávají důvěru a sebevědomí.

VIII. Jak dál

Jsme rádi, že se myšlenku Divizny stále daří posouvat dál. Už podruhé jsme například v rámci projektu Mluvme spolu získali možnost účastnit se tradiční Veteran Párty v areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích. Divizna bude mít stánek přímo v centru dění. Naše děti se budou podílet na losování tomboly a dalších aktivitách přímo na pódiu. Podařilo se nám realizovat několik akcí, kam přišla obrovská spousta lidí. Např. Předvánoční koncert na faře nebo Adventní zpívání pro veřejnost. V jejich rámci zazněl i duet Tichá noc v podání počernické studentky konzervatoře a vítězky celostátní rozhlasové pěvecké soutěže Majdy Moudré. Nastudovala ho s naším mentálně postiženým Lukášem. Byl to velmi emotivní okamžik. Lidem ukázal, že lidé s mentálním postižením zvládnou s naší podporou úplně všechno. Taková je hlavní myšlenka Divizny.