Náboženská obec Horní  Počernice je střediskovou obcí, sídlí v Horních Počernicích  a pod její pastorační péči patří okolní obce: Dolní Počenice, Kyje, Kbely, Klánovice, Satalice a Vinoř. Vznik Náboženské obce se datuje do roku 1946, kdy vznikla odloučením od farního úřadu v Karlíně a přenesla své působení do sborového domu v Horních Počernicích. Dne 9.3.1947 se konala slavnost v naboženské obci - slavnost otevření modlitebny za účasti biskupa Miroslava Nováka.Tento dům byl postupně upravován na modlitebnu s bytem faráře a v 60. letech byl odkoupen do vlastnictví NO Horní Počernice. Zde se také soustředuje duchovní a náboženský život obce v současné době.V Náboženské obci Horní Počernice působili následující faráři :
Karel Fatka  1946 - 1953 , Jarmila Fatková  1953 - 1960,  René Hradský a Irena Hradská 1960 -1991
a od roku 1991 do současnosti zde působí jako farářka Mgr. Eva Cudlínová