Náboženská obec Horní  Počernice je střediskovou obcí, sídlí v Horních Počernicích  a pod její pastorační péči patří okolní obce: Dolní Počenice, Kyje, Kbely, Klánovice, Satalice a Vinoř. Vznik Náboženské obce se datuje do roku 1946, kdy vznikla odloučením od farního úřadu v Karlíně a přenesla své působení do sborového domu v Horních Počernicích. Dne 9.3.1947 se konala slavnost v naboženské obci - slavnost otevření modlitebny za účasti biskupa Miroslava Nováka.Tento dům byl postupně upravován na modlitebnu s bytem faráře a v 60. letech byl odkoupen do vlastnictví NO Horní Počernice. Zde se také soustředuje duchovní a náboženský život obce v současné době.V Náboženské obci Horní Počernice působili následující faráři :
Karel Fatka   1946 - 1953 , Jarmila Fatková   1953 - 1960,  René Hradský a Irena Hradská 1960 -1991
a od roku 1991 do současnosti zde působí jako farářka Mgr. Eva Cudlínová.  

 

pani fararka

 

Mgr. Eva Cudlínová:

 

  • Od roku 1983 studovala Husovu bohosloveckou fakultu.
  • Po mateřské  dovolené nastoupila v roce 1991 jako farářka do obce Horní Počernice, kde působí dodnes.
  • V roce 2011 - 2012 působila také jako farářka v NO Praha 1 - Staré Město.
  • Ke své práci duchovní se věnuje od roku 1996 také psychologii, má za sebou řadu výcviků a působí na linkách důvěry.
  • Nyní pracuje na Pražské lince důvěry.  
  • V letech 2007-2008 vystudovala také pilotní kurs ETF pro nemocniční kaplany a byla první nemocniční kaplankou v Nemocnici na Bulovce, kde tuto službu zaváděla.
  • V této nemocnici pracuje již  10 let jako členka Etické komise. 

Vdaná, má dva syny, s manželem fotografem Karlem Cudlínem pravidelně navštěvuje Izrael a v roce 2012 vydali společně knihu Osmdesátsedm magických míst Svaté země v nakladatelství  Academia.